Zaznacz stronę

Często dostaję od Was pytania dotyczące źródeł wiedzy w zakresie zakupów, gdzie szukam informacji i czy mogę coś polecić. Odpowiedź brzmi: mogę i chętnie to zrobię 😎.

Na początek chciałabym powiedzieć kilka słów o materiałach o zakupach.

W internecie jest mnóstwo wartościowych i darmowych treści, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Zapisz się do newslettera Akademii Kupca, jeśli chcesz otrzymywać wartościowe materiały.

Nie zawsze, to co płatne, jest lepsze. Ważne są wymagania, jakie zostały postawione przed autorami.

Materiał, czy to artykuł, czy książka, bez bibliografii (wskazanych źródeł), to jedynie blog wyrażający subiektywne opinie autora na jakiś temat. Warto jest słuchać opinii innych, bo wymiana poglądów i dyskusja są ważne, ale w strategicznym #zarzadzaniezakupami chodzi o coś więcej, niż “a ktoś mi powiedział, że …”, więc nie kieruj się opiniami innych, miej zawsze własne zdanie, które ma swoje potwierdzone źródła. 

Polecam Wam podręcznik, który powstał w ramach projektu: Master Logistic Learning (MLL) [2017-1-PL01-KA203-038698] finansowanego z programu ERASMUS +. Treści zawarte w materiałach dydaktycznych są zgodne ze standardami: ELAQF (European Logistic Association Qualification Standards). Książka dostępna jest w Google w pdf na stronie WSL: Realizacja procesów łańcuchów dostaw: Sourcing i obsługa klienta.

akademia kupca

Brałam udział w tym projekcie, jestem współautorem materiałów dydaktycznych (e-book + e-learning) IO06 – „Realizacja procesów łańcuchów dostaw: Sourcing i obsługa klienta” Łukasz Hadaś, Julia Jancy, Sonja Mlaker Kač & Mateja Čuček, wydawca: WSL, Poznań 2020. Struktura książki (rozdziały oraz treści) jest zgodna ze standardami ELAQF (European Logisti Association Qualification Standards) na każdym poziomie: content level 1, content level 2 oraz content level 3. Long story short („krótko mówiąc”) – to nie było tak, że mogliśmy sobie napisać cokolwiek chcemy w tej książce. My mieliśmy z góry określone obszary tematyczne, które należało pokryć np. ELA module: Sourcing, content level 1: Prepares sourcing plans, content level 2: Implementation and Action Plan. Pomimo tego, że „publikacja przedstawia wyłącznie poglądy autora i Komisja nie może ponieść odpowiedzialności za żadne użycie zawartych w nich informacji” zawiera ona 67 pozycji literaturowych, do których odnosiliśmy się w trakcie jej pisania. Prace nad książką zaczęły się w roku 2018, pierwsza recenzja to czerwiec 2019, wydanie – 2020.

Jestem też autorem rozdziału w innej książce, która była pisana przez 26 osób. Wydawca: Prezes. Książka jest dostępna w cenie 50zł/szt., ale jako autor musiałam się zrzec praw autorskich oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wynikających z korzyści finansowych płynących ze sprzedaży. Pozycja ma prawie 260 stron materiału, ale odnosi się zaledwie do 3 pozycji literaturowych, z czego jedną z nich jest wcześniejsze wydanie tej publikacji. Źródłami rysunków, zestawień oraz tabel są: opracowania własne. Człowiek uczy się całe życie a najbardziej na własnych błędach. 😉

Zawartość:

IO06 E-BOOK: REALIZACJA PROCESÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW:

MLL IO06 Sourcing i obsługa klienta

IO10 BLENDED LEARNING: REALIZACJA PROCESÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW

MLL IO10  Sourcing KPI w zaopatrzeniu

MLL IO10  Sourcing Kategorie pozycji zakupowych

MLL IO10  Sourcing Reorganizacja procesu zakupowego case study

MLL IO10  Sourcing TCO Total Cost of Ownership

MLL IO10  Sourcing Wybór dostawcy

Kontekst projektu:

Rozwój nowoczesnych łańcuchów dostaw wymaga od pracowników szeregu kompetencji. Często kompetencje te wykraczają poza kompetencje techniczne i zawodowe (z logistycznego punktu widzenia).

Punktem odniesienia dla kompetencji, jakie powinni posiadać pracownicy logistyki, jest macierz opracowana przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne. Standardy kwalifikacji ELAQF dotyczące kompetencji logistycznych są dostosowane do europejskich ram kwalifikacji i mogą być wdrażane na studiach magisterskich. Do tej pory jednak dostęp do studiów II stopnia certyfikowanych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne był bardzo słaby.

Cel:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu kształcenia dedykowanego dla studiów II stopnia oraz kompletnych materiałów dydaktycznych do realizacji tego programu. Program kształcenia składać się będzie z 5 kursów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS.

Cele szczegółowe projektu:

– certyfikowanie przez ECBL programów kształcenia, w skład których wejdzie moduł opracowany w projekcie MLL,  

– umiędzynarodowienie kursów logistycznych oferowanych przez uczelnie na II stopniu studiów poprzez opracowanie podręczników i materiałów dydaktycznych w sześciu wersjach językowych (angielskiej, węgierskiej, czeskiej, chorwackiej, słoweńskiej i polskiej),

– zwiększenie na półwyspie bałkańskim liczby certyfikowanych logistyków, którzy ukończyli studia II stopnia.

Źródło: https://logistimodule.eu/