Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przepisami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), informujemy, że firma Akademia Kupca – Julia Jancy („Akademia Kupca”) przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu umożliwienia świadczenia usług.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Akademi Kupca – Julia Jancy, z siedzibą w 62-030 Luboń, ul. Maciejkowa 27/2, o numerze NIP 777 29 25 776 oraz REGON [numer REGON].
  2. Dane osobowe, jakie zbieramy, to m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje niezbędne do realizacji usług, które świadczy Akademia Kupca.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług przez Akademię Kupca oraz w celach marketingowych, w oparciu o wyrażoną zgodę.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Akademię Kupca oraz przesyłania informacji marketingowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Akademia Kupca współpracuje w celu świadczenia usług.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Akademii Kupca, pod adresem e-mail: iod@AkademiaKupca.pl.