Twarde Techniki Negocjacji

Mechanizmy Rynków Surowcowo Walutowych i Kontrakty

3 999.00 PLN

Cena netto, nie zawiera podatku VAT

Przelew 7 dni

e-Materiały
e-Certyfikat
Przerwy kawowe
Przerwy obiadowe
DISCORD - zamknięta grupa
4 499.00
PLN

Cena netto, nie zawiera podatku VAT.

Przelew 14 dni

e-Materiały
e-Certyfikat
Przerwy kawowe
Przerwy obiadowe
DISCORD - zamknięta grupa
Mechanizmy Rynków Surowcowo-Walutowych i Kontrakty

Informacje Podstawowe

Szkolenie z zakresu "Twarde Techniki Negocjacji - Mechanizmy Rynków Surowcowo-Walutowych" odbywa się we Wrocławiu, w renomowanych hotelach o standardzie trzygwiazdkowym.

Działy Zakupów i Sprzedaży mają ogromny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz jego płynność finansową. Jednym z największych wyzwań w przedsiębiorstwach jest zarządzanie nieustannie zmieniającymi się cenami surowców oraz kursami walut. Elementy te mają kluczowy wpływ na ceny kupowanych towarów i usług, a także na kondycję finansową podmiotów w łańcuchu dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami zarządzania ceną, sposobem tworzenia struktur umów cenowych oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie rynków surowcowo-walutowych.

Dyrektor Zakupów Globalnych w VOLVO, w zakupach od 2002r. Praktyk z ekspercką wiedzą w dziedzinie zarządzania zakupami, logistyki i inżynierii kosztów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując między innymi dla BP, NSK Steering Systems, Volvo. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych Executive MBA. Prywatnie pasjonat rynków finansowych i nowych technologii, aktywny inwestor oraz miłośnik narciarstwa.

Poznaj Opinie Uczestników

Interesuje mnie tematyka struktury kosztów, mechaniki rynków. chciałem pozyskać merytoryczne narzędzia do negocjacji z dostawcami i poznać mechanizmy rynków i w jaki sposób bronić się na podwyżki cen. Szkolenie wzmocniło moją pewność siebie w rozmowach z dostawcami w zakresie skutecznej obrony przed podwyżkami cen.

Poznaj Opinie Uczestników

Polecił mi Akademię Kupca Aleksander Sosnowski. Spodobały mi się webinary i sposób ich przygotowania oraz przekazywana wiedza. Najmocniejszą stroną szkolenia była wiedza prowadzącego i realne przykłady z doświadczenia. Po szkoleniu moje podejście do zakupów strategicznych zmieniło się diametralnie.

Poznaj Opinie Uczestników

Szkolenie jest jedyna inicjatywą dostępną obecnie na rynku, którego zakres osadza zakupy w realiach rynkowych i wyjaśnia mechanizmy korelacji z rynkiem. Najmocniejszą stroną szkolenia jest jego unikatowość. Przykłady /ćwiczenia są świetnie dobrane do zakresu programu. Po szkoleniu czuję, że udział to była bardzo dobra inwestycja. Bardzo chętnie wezmę udział w PART 2.

Program Szkolenia

Mechanizmy Rynków Surowcowo-Walutowych i Kontrakty

I: Mechanika Rynków - Wprowadzenie Teoretyczne

Oswoić „Bestię”: zrozumienie mechaniki rynków: 

 • siły wpływające na rynki walutowe,
 • siły wpływające na rynki surowcowe.

 

II: Wskaźniki Rynkowe - Warsztat Praktyczny

 • Rynki walutowe i surowcowe (praca w grupach):
 • źródła informacji: wykresy oraz indeksy przydatne przy analizie sytuacji na rynkach walutowo-surowcowych,
 • interpretacja informacji: wskaźniki pozwalające określić stan rynku oraz trend cenowy,
 • zbudowanie wykresu wraz z zestawem wskaźników określających stan rynku,
 • „keep cool”, czyli jak analiza sytuacji rynkowej pomaga w rozmowach/negocjacjach z dostawcą.  

 

III: Inżynieria Kosztów - Warsztat Praktyczny

Podstawy inżynierii kosztów  (praca w grupach):

 • udział surowca w koszcie wytworzenia produktu (struktura kosztów na przykładzie wybranego produktu),
 • nie daj się „wkręcić”, czyli praktyczny, szybki i precyzyjny sposób weryfikacji oferty cenowej.

 

IV: Kontrakty Cenowe - Warsztat Praktyczny 

 • Wstęp do budowania strategii negocjacyjnej:
 • kluczowe dane, które trzeba zabezpieczyć już na etapie akceptacji oferty „Tarcza Negocjacyjna”,
 • mechanizm rewizji cen w kontrakcie cenowym,
 • metodyka analizy danych na przykładzie (praca w grupach),
 • „Wilk syty i owca cała”: czy można zabezpieczyć się przed wzrostem ceny surowca jednocześnie akceptując wyższe ceny kupowanego produktu?

 

V: Studium Przypadku - Gra Symulacyjna “Podwyżka Cen”

Strategia negocjacyjna (praca w grupach):

 • zadanie do rozwiązania z wykorzystaniem wcześniej przekazanych informacji,
 • przedstawienie rozwiązania zadania przez każdą z grup.

Jaromir Łuszczewski

Rynek surowców i walut na skutek wielkiego kryzysu z 2008 roku, drastycznych zmian polityki monetarnej, pandemii, konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego znalazł się  w sytuacji bez precedensu. Dotychczasowe metody przestały być skuteczne w nowej rzeczywistości. Pewne argumenty (inflacja, podwyżka stóp procentowych, cena paliwa, niestabilna sytuacja geopolityczna) zaczęły być nadmiernie wykorzystywane przez dostawców do kompensowania strat wywołanych sytuacją na rynku na przestrzeni ostatnich lat. Najwięcej straciły przedsiębiorstwa, w których Działy Zakupów, nie miały wiedzy, narzędzi ani umiejętności pozwalających rzeczowo bronić się przed takimi niezasadnymi praktykami. Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom, jakich do tej pory nie przejawiał świat zakupów, serdecznie zapraszam na autorskie szkolenie stanowiące swego rodzaju komplementarne kompendium wiedzy łączącej zakupy strategiczne oraz ekonomię. Unikatowe i niepowtarzalne połączenie praktycznego doświadczenia w zakupach z pasją do finansów i inwestowania. Wiele cennych porad, ćwiczeń praktycznych i wsparcia merytorycznego w zrozumieniu, jakie siły rządzą biznesem, relacjami kupiec-dostawca, rynkami surowcowo - walutowymi, ale również w jaki sposób dobrze skonstruować umowę cenową. 

Dodaj nagłówek (6)

Zapisz Się Na Szkolenie!